Hoşgeldiniz

Çelik Hukuk Bürosu, 2007 yılında Av.Mustafa ÇELİK tarafından kurulmuştur. Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek kişilere; vergi ve idare hukuku, mükellef hakları, şirketler hukuku, sözleşme hukuku, gayrimenkul hukuku, sosyal güvenlik hukuku, enerji hukuku,sözleşme hukuku alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamı >>

Şirketler Hukuku

Çelik Hukuk Bürosu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yer alan;

 • Şirket kuruluşları, birleşme, devralmalar, sonlandırma;
 • Şirket bölünmeleri;
 • Şirket ana sözleşmelerini hazırlanması ve tadili;

Devamı >>

Sağlık Hukuku

Çelik Hukuk Bürosu Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun ve ilgili mevzuatlarda geçen;

 • Hasta ve Sağlık Çalışanı hakları
 • Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk
 • Tıbbi Uygulama Hataları ve Sigorta Sistemi

Devamı >>

Sigorta Hukuku

Çelik Hukuk Bürosu Diyarbakır ve çevresinde çeşitli ulusal ve uluslar arası Sigorta Şirketlerine; Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde deneyimli uzman ekibiyle birlikte; sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir

Devamı >>

 

Enerji Hukuku

Çelik Hukuk bürosu Türkiye'nin çeşitli enerji yatırım şirketlerine ilgili mevzuatlarda geçen;

 • EPDK düzenlemeleri;
 • HES, RES santral alanlarının istimlak ve kamulaştırma kaynaklı ihtilafların çözümü;
 • Proje geliştirme ve finansmanı;

Devamı >>

Banka ve Finans Hukuku

Çelik Hukuk Bürosu Türkiye'nin çeşitli kurumsal bankalarına, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerine Diyarbakır ve çevre illerinde, ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

 • Kurumsal İdari takip;
 • Kurumsal İcra ve İflas Takibi;

Devamı >>

Maden Hukuku

Çelik Hukuk Bürosu; Diyarbakır ve Çevre illerindeki çeşitli maden şirketlerine

 • Maden arama ve işletme izin işlemleri,
 • Saha kamulaştırmaları,
 • Rödovans sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Personel Yönetimi

Devamı >>